JSON

JSON (JavaScript Object Notation) je tekstualni format dizajniran za čitljiv i razumljiv prijenos strukture podataka ljudima i strojevima. Datoteka s podatcima u JSON formatu ima ekstenziju .json, dok je meta oznaka (MIME format) application/json. JSON se često koristi kada se podaci šalju s poslužitelja na web-stranicu

Osnovni tipovi podataka JSON formata:

  • Broj (Number) – JSON podržava i cijele i decimalne brojeve, s time da su decimalni odvojeni točkom.
  • Tekst (String)  – Niz od nula ili više Unicode znakova. Stringovi su razdvojeni s dvostrukim navodnicima i podržavaju “backslash
  • Logički tip podataka (Boolean) – true/false (istinite ili lažne vrijednosti)
  • Polje(Array) – Sortirani niz vrijednosti koje mogu biti bilo kojeg tipa podataka. Polje može sadržavati i druga polja. Zatvoreni su unutar uglatih zagrada ‘ [ … ] ‘, vrijednosti se odvajaju zarezom, a indeksiranje polja može početi s nulom ili jedinicom.
  • Objekt (Object) – Nesortirani niz oblika ključ/vrijednost (eng. key/value) parova. Nalaze se unutar vitičastih zagrada ‘ { … } ‘, nakon svakog ključa slijedi dvotočka ‘ : ‘, a ključ /vrijednost parovi su odvojeni zarezom ‘ , ‘. Ključevi također moraju biti nizovi znakova (string) i trebaju biti različiti.
  • Null vrijednost – Null vrijednost predstavlja praznu vrijednost

JSON format sve više i više zamjenjuje XML format. XML koristi oznake (eng. tags) dok JSON ne koristi što ga čini lakšim za pisanje  i razumljivim za čitanje. Jedna od glavnih prednosti JSON-a u odnosu na XML je u tome da JSON prevodi kroz standardnu JavaScript funkciju, dok XML kroz XML prevoditelj.

Primjer JSON zapisa

Primjer XML zapisa

JSON pravila sintakse

  • Podaci su u parovima ime / vrijednost
  • Podaci su odvojeni zarezima
  • Vitičaste zagrade sadržavaju objekt
  • Uglate zagrade sadržavaju nizove

Sljedeći primjer pokazuje JSON strukturu objekta koji opisuje osobu.