Izrađen je priručnik u sklopu projekta Bootcamp IT

U okviru predmetnog projekta BootcampIT izrađen je dokument na hrvatskom i engleskom jeziku Priručnik o metodologiji analize tržišta i osposobljavanja u projektu BootcampIT / Manual about market analysis and training process metodology in BootcampIT project. Dokument definira parametre korištene u analizi tržišta i postupka osposobljavanja polaznika kako bi se utvrdilo koliko nezaposlenih osoba ima...